Zoran Ćatić

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Zoran Ćatić

Naziv projekta: 1 slika 1000 riječi

Period implementacije: 8 mjeseci

Projekat 1 slika 1000 riječi je zamišljen kao svjedočanstvo vremena u kojem živimo i svojevrsno dokumentovanje ljudi, događaja i kretanja unutar bh društva. Istovremeno, teme koje će se obrađivati otvaraće dijalog, prostor za razmišljanje, diskusiju, kritiku ali će biti svojevrstan putokaz mlađim generacijama. Kroz devet publikovanih tekstova, koji će biti audio producirani u “radiokument” u formi radio eseja govoriće se o aktuelnom društveno-političkom trenutku. Pored toga snimiće se i tri zasebne video priče/filma o najaktuelnijim temama i tri audio podcasta sa relevantnim sagovornicima. Sve će biti publikovano na posebno audio podcastu i promovisano putem privatnog profila na društvenim mrežama ali će istovremeno biti dostupno za javno emitovanje svima koji budu zainteresovani