Zoran Bibanović, Sarajevo – Upoznajte svijet oko nas

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korinik granta: Zoran Bibanović, Sarajevo

Naziv projekta: Upoznajte svijet oko nas

Kroz 18 kolumni sa fotografijama korisnik granta će ispričati priče o turističkim potencijalima Bosne i Hercegovine. Ove priče će nastati tokom posjeta slivovima bh-rijeka Drine, Neretve, Bosne, Vrbasa, Plive, Une i Sane, a cilj im je doprinijeti valorizaciji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa kojim naša država raspolaže, podići svijest javnost, potaći pozitivna razmišljanja i ukazati na moguće vizije razvoja.

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Objavljeni sadržaji: