Zašto Ne – Jačanje svijesti javnosti o dezinformacijama i govoru mržnje koji targetiraju marginalizovane grupe

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Zašto Ne

Naziv projekta: Jačanje svijesti javnosti o dezinformacijama i govoru mržnje koji targetiraju marginalizovane grupe

Ovaj projekat za cilj ima da adresira govor mržnje, jako bitan problem u BiH društvu, kao i druge dezinformacije usmjerene prema pripadnicima etničkih manjina ili drugih etniciteta, migranata, LGBTIQ populacije, žena i sl., na medijskoj sceni u BiH, posebno u njenom online svijetu. Osnovna svrha projekta će biti da prati i razotkriva govor mržnje i dezinformacije usmjerene ka marginalizovanim grupama, te aktivistima koji se bore za prava ovih grupa.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog projekta: