Uslovi korištenja

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE WWW.IMEP.BA I MOBILNE APLIKACIJE OBJAVI.BA 

Sljedećim tekstom definisani su uslovi korištenja web stranice www.imep.ba i mobilne aplikacije Objavi.ba čiji je izdavač Centar za promociju civilnog društva (u nastavku: Izdavač).

DOSTUPNOST SADRŽAJA

Pristup web stranici i mobilnoj aplikaciji i svim njenim aspektima u potpunosti je besplatan i dostupan svim posjetiteljima i korisnicima (registriranim posjetiteljima). Neregistrirani posjetitelji imaju mogućnost dijeliti sadržaje na socijalnim mrežama i putem pripadajućih linkova, ali ne i komentarisati iste. Samo korisnici (registrirani posjetitelji) mogu ostavljati komentare na postavljene sadržaje kao i sudjelovati u kreiranju  sadržaja koji će se nalaziti u rubrici “Redakcija građanskog novinarstva”. I posjetitelji i korisnici mogu ocjenjivati sadržaje iz rubrike “Redakcija građanskog novinarstva”.

Mobilna aplikacija Objavi.ba dostupna je za mobilne platforme Android i iOS potpuno besplatno. Preuzimanje sadržaja, vijesti ili fotografija sa web stranice ili mobilne aplikacije Imep.ba nije dozvoljeno bez navođenja izvora preuzimanja. Svako postupanje protivno navedenom podliježe sankcijama koje su predviđene „Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH“.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnici se mogu registrovati na web stranici i mobilnoj aplikaciji ispunjavanjem traženih podataka iz online formulara (mail adresa i password). Registracijom korisnik sklapa ugovorni odnos sa Izdavačem koji je definisan ovim Uslovima korištenja (Korisnikovim prihvatanjem ovih Uslova korištenja u postupku registracije zasniva se ugovorni odnos). Uneseni podaci, kao i profili socijalnih mreža moraju biti potpuni i tačni. Registracija je besplatna.

Ukoliko postoje sumnje u nedopušteno korištenje sistema Imep.ba, Izdavač zadržava pravo da uskrati mogućnost korištenja korisničkog računa bez prethodne najave i/ili objašnjenja. Izdavač ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

PRAVILA KORIŠTENJA

 1. POSTAVLJANJE AUTORSKIH MATERIJALA

Svaki registrovani korisnik Imep.ba ima mogućnost da putem web stranice i mobilne aplikacije postavi svoje audio-vizuelne i tekstualne materijale.

Registrovani korisnici preuzimaju isključivu odgovornost za sadržaj postavljenih materijala. Izdavač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu za vrijeme nastanka ovih materijala ili objavljivanjem samih materijala.

Strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje sadržaja koji krše postojeće zakone BiH i/ili međunarodne zakone i/ili konvencije koje je ratificirala BiH,
 • objavljivanje sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći ili diskiminirjaući po bilo kojoj osnovi i koji krši bilo koji pozitivni zakonski propis u BiH,
 • objavljivanje  informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe,
 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
 • svjesno objavljivanje sadržaja koji sadrži viruse ili phishing linkove,
 • objavljivanje reklamnog ili propagirajućeg sadržaja;

Svaki materijal koji je postavljen na stranicu Imep.ba podložan je moderaciji ili potpunom uklanjanja od strane Izdavača ukoliko se utvrdi da krši ove Uslove korištenja.

 2. AUTORSKA PRAVA

Objavljivanjem audio-vizuelnih materijala i tekstualnih materijala na Imep.ba korisnici daju dozvolu Izdavaču da iste redistribuira i po potrebi modifikuje bez traženja prethodne saglasnosti i pružanja novčane nadoknade u cilju promocije aktivnosti Imep.ba i poštovanja ovdje navedenih Uslova korištenja.

Registrovani korisnici zadržavaju autorska prava na objavljene materijale, te iste mogu dalje redistribuirati, umnožavati i prodavati. Ukoliko registrovani korisnik na Imep.ba objavi vlastiti materijal koji je od ranije predmet ugovora s trećim licima, a kojim ugovorom se korisnik  obavezao da navedeni materijal ne smije prodavati, umnožavati i distribuirati, odgovornost za svoje postupke preuzima sam korisnik. 

3. KOMENTARISANJA I OCJENJIVANJA SADRŽAJA

Svim posjetiteljima i korisnicima omogućeno je ocjenjivanje sadržaja koji su objavljeni u rubrici „Redakcija građanskog novinarstva“ kojim iskazuju svoje mišljenje o kvaliteti sadržaja kojeg postavljaju korisnici. Strogo je zabranjena bilo kakva zloupotreba ovog sistema.

Samo korisnici mogu komentarisati sve objavljene sadržaje, osim ako nije drugačije naznačeno.

Strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje komentara sa sadržajima koji krše postojeće zakone BiH i/ili međunarodne zakone i/ili konvencije koje je ratificirala BiH,
 • objavljivanje komentara sa sadržajem koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći ili diskriminirajući na bilo koji drugi način,
 • objavljivanje  komentara koji sadrže informacije za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje u komentarima, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
 • objavljivanje komentara sa sadržajima koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje komentara koji sadrže viruse ili phishing linkove;

Izdavači mogu ukloniti komentare koji krše bilo šta od gore navedenog.

4. SADRŽAJI TREĆIH LICA

Izdavač ima pravo objaviti sadržaj sa web stranica u posjedu trećih osoba. Ovaj sadržaj objavljuje se u skladu sa postojećim regulativama o prenošenju sadržaja, a autori ovih sadržaja kao i izvor navedeni su u potpunosti. Objavljeni sadržaji sa web stranica trećih osoba, kao i sadržaji (audio-vizuelni i tekstualni materijali, komentari) ne odražavaju stavove Izdavača.

Objavljeni sadržaji korisnika Imep.ba u sekciji “Redakcija građanskog novinarstva” ne odražavaju stavove Izdavača niti isti za njih može odgovarati.

5. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Imep.ba sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Ovi linkovi se objavljuju u dobroj namjeri, a Izdavač se ne može smatrati odgovornim za sadržaje objavljene na web stranicama trećih lica. Sadržaje izvan Imep.ba koristite na vlastitu odgovornost.

 6. IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Izdavač zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena. Navedene izmjene stupaju na snagu objavljivanjem na Imep.ba. 

7. PRIVATNOST KORISNIKA

Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisnicima koji posjećuju web stranicu ili mobilnu aplikaciju Imep.ba Izdavač neće davati na uvid trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Izdavač može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisničkim aktivnostima dobijene tokom korištenja web stranice i mobilne aplikacije. Ove podatke Izdavač koristi isključivo u svrhu tehničkih poboljšanja rada web stranice i mobilne aplikacije. Dodatne podatke Izdavač može zatražiti ukoliko dođe do tehničkih problema, te je njihovo slanje od strane korisnika dobrovoljno.

Izdavač se obavezuje čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.