Uslovi korištenja

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE I MOBILNE APLIKACIJE IMEP.BA 

Sljedećim tekstom definisani su uslovi korištenja web stranice i mobilne aplikacije Imep.ba čiji su izdavači Centar za promociju civilnog društva i OTVORENA MREŽA (u nastavku: Izdavači).

DOSTUPNOST SADRŽAJA

Pristup web stranici i mobilnoj aplikacije Imep.ba i svim njenim aspektima u potpunosti je besplatan i dostupan svim posjetiteljima i korisnicima (registriranim posjetiteljima). Neregistrirani posjetitelji imaju mogućnost dijeliti sadržaje na socijalnim mrežama i putem pripadajućih linkova, ali ne i komentarisati iste. Samo korisnici (registrirani posjetitelji) mogu ostavljati komentare na postavljene sadržaje kao i sudjelovati u kreiranju  sadržaja koji će se nalaziti u rubrici “Priče građana novinara”. I posjetitelji i korisnici mogu ocjenjivati sadržaje iz rubrike “Priče građana novinara”.

Mobilna aplikacija Imep.ba dostupna je za mobilne platforme Android i iOS potpuno besplatno. Preuzimanje sadržaja, vijesti ili fotografija sa web stranice ili mobilne aplikacije Imep.ba nije dozvoljeno bez navođenja izvora preuzimanja. Svako postupanje protivno navedeneom podlježe sankcijama koje su predviđene „Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH“.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnici se mogu registrovati na web stranici i mobilnoj aplikaciji Imep.ba ispunjavanjem traženih podataka iz online formulara (mail adresa i password) ili registracijom putem ličnog profila na socijalnim mrežama Facebook ili Twiter. Registracijom korisnik sklapa ugovorni odnos sa Izdavačima koji je definisan ovim Uslovima korištenja (Korisnikovim prihvatanjem ovih Uslova korištenja u postupku registracije zasniva se ugovorni odnos). Uneseni podaci, kao i profili socijalnih mreža moraju biti potpuni i tačni. Registracija je besplatna.

Ukoliko postoje sumnje u nedopušteno korištenje sistema Imep.ba, Izdavači zadržavaju pravo da uskrate mogućnost korištenja korisničkog računa bez prethodne najave i/ili objašnjenja. Izdavači ne snose odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

PRAVILA KORIŠTENJA

 1. POSTAVLJANJE AUTORSKIH MATERIJALA

Svaki registrovani korisnik Imep.ba ima mogućnost da putem web stranice i mobilne aplikacije postavi svoje audio-vizuelne i tekstualne materijale.

Registrovani korisnici preuzimaju isključivu odgovornost za sadržaj postavljenih materijala. Izdavači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu za vrijeme nastanka ovih materijala ili objavljivanjem samih materijala.

Strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje sadržaja koji krše postojeće zakone BiH i/ili međunarodne zakone i/ili konvencije koje je ratificirala BiH,
 • objavljivanje sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći ili diskiminirjaući po bilo kojoj osnovi i koji krši bilo koji pozitivni zakonski propis u BiH,
 • objavljivanje  informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe,
 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
 • svjesno objavljivanje sadržaja koji sadrži viruse ili phishing linkove,
 • objavljivanje reklamnog ili propagirajućeg sadržaja;

Svaki materijal koji je postavljen na stranicu Imep.ba podložan je moderaciji ili potpunom uklanjanja od strane Izdavača ukoliko se utvrdi da krši ove Uslove korištenja.

 2. AUTORSKA PRAVA

Objavljivanjem audio-vizuelnih materijala i tekstualnih materijala na Imep.ba korisnici daju dozvolu Izdavačima da iste redistribuiraju i po potrebi modifikuju bez traženja prethodne saglasnosti i pružanja novčane nadoknade u cilju promocije aktivnosti Imep.ba i poštovanja ovdje navedenih Uslova korištenja.

Registrovani korisnici zadržavaju autorska prava na objavljene materijale, te iste mogu dalje redistribuirati, umnožavati i prodavati. Ukoliko registrovani korisnik na Imep.ba objavi vlastiti materijal koji je od ranije predmet ugovora s trećim licima, a kojim ugovorom se korisnik  obavezao da navedeni materijal ne smije prodavati, umnožavati i distribuirati, odgovornost za svoje postupke preuzima sam korisnik. 

3. KOMENTARISANJA I OCJENJIVANJA SADRŽAJA

Svim posjetiteljima i korisnicima omogućeno je ocjenjivanje sadržaja koji su objavljeni u rubrici „Priče građana novinara“ kojim iskazuju svoje mišljenje o kvaliteti sadržaja kojeg postavljaju korisnici. Strogo je zabranjena bilo kakva zloupotreba ovog sistema.

Samo korisnici mogu komentarisati sve objavljene sadržaje, osim ako nije drugačije naznačeno.

Strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje komentara sa sadržajima koji krše postojeće zakone BiH i/ili međunarodne zakone i/ili konvencije koje je ratificirala BiH,
 • objavljivanje komentara sa sadržajem koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći ili diskriminirajući na bilo koji drugi način,
 • objavljivanje  komentara koji sadrže informacije za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje u komentarima, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
 • objavljivanje komentara sa sadržajima koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje komentara koji sadrže viruse ili phishing linkove;

Izdavači mogu ukloniti komentare koji krše bilo šta od gore navedenog.

4. SADRŽAJI TREĆIH LICA

Izdavači imaju pravo objaviti sadržaj sa web stranica u posjedu trećih osoba. Ovaj sadržaj objavljuje se u skladu sa postojećim regulativama o prenošenju sadržaja, a autori ovih sadržaja kao i izvor navedeni su u potpunosti. Objavljeni sadržaji sa web stranica trećih osoba, kao i sadržaji (audio-vizuelni i tekstualni materijali, komentari) ne odražavaju stavove Izdavača.

Objavljeni sadržaji korisnika Imep.ba u sekciji “Priče graqđana novinara” ne odražavaju stavove Izdavača niti isti za njih može odgovarati.

5. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Imep.ba sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Ovi linkovi se objavljuju u dobroj namjeri, a Izdavači se ne mogu smatrati odgovornima za sadržaje objavljene na web stranicama trećih lica. Sadržaje izvan Imep.ba koristite na vlastitu odgovornost.

 6. IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Izdavači zadržavaju pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovorni za moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena. Navedene izmjene stupaju na snagu objavljivanjem na Imep.ba. 

7. PRIVATNOST KORISNIKA

Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisnicima koji posjećuju web stranicu ili mobilnu aplikaciju Imep.ba Izdavači neće davati na uvid trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Izdavači mogu u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisničkim aktivnostima dobijene tokom korištenja web stranice i mobilne aplikacije. Ove podatke Izdavači koriste isključivo u svrhu tehničkih poboljšanja rada web stranice i mobilne aplikacije. Dodatne podatke Izdavači mogu zatražiti ukoliko dođe do tehničkih problema, te je njihovo slanje od strane korisnika dobrovoljno.

Izdavači se obavezuju čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.