UG Impuls Banja Luka


Kategorija granta:
MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: UG Impuls Banja Luka

Naziv projekta: Borba protiv korupcije nekad i sad

Ideja portala www.impulsportal.net je podstaći i ohrabriti građane i građanke BiH na borbu protiv korupcije, prije svega kroz medijske sadržaje na temu korupcija nekad i sad. Osim što će redovno objavljuju tekstove na ovu temu, portal Impuls informiše građane o trendovima, obimu, oblicima korupcije, te iskustvima u borbi protiv nje.
U sljedećem periodu, Impuls će organizovati dvije panel diskusije i objaviti dvije emisije o dijalozima, te pripremiti i objaviti zbornik „Borba protiv korupcije nekad i sad“ sa reportažama o borbi protiv korupcije sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka. Putem Građanske redakcije o korupciji, Impuls će imati mogućnost da prati uključenost građana u borbu protiv korupcije, te prikuplja njihove prijedloge za produkciju medijskih sadržaja.

Trajanje projekta: 14 mjeseci

Objavljeni sadržaji: