GLOBAL ANALITIKA: “Lokalni mediji za prava osoba s invaliditetom“

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
 
Korisnik granta: Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika 
Naziv projekta: “Lokalni mediji za prava osoba s invaliditetom“

“Lokalni mediji za prava osoba s invaliditetom“ doprinosi osnaživanju lokalnih medija u promoviranju i zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom, te direktno omogućuje da se čuje glas osoba s invaliditetom, kroz njihovo vlastito samo-zagovaranje preko lokalnih medija. Jedinstvenost ovog projekta ogleda se u tome što pruža priliku ne samo da se osobe s invalidtetom informišu i educiraju na visoko profesionalan i odgovoran način, već da kreiraju i objavljuju sadržaj, te direktno i sami doprinose informiranju drugih osoba s invaliditetom,a uz kontinuiranu podršku medijskih radnika i stručnjaka kroz objavu tekstova i intervjua na temu ljudskih prava osoba s invaliditetom i kreiranje video priča.

 
 
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Objavljeni sadržaji: