Udruženje Jazz Fest/portal slobode NOMAD – INVENTURA

 
 
Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
Korisnik granta: Udruženje Jazz Fest/portal slobode NOMAD
Naziv projekta: INVENTURA
 
 Kroz produkciju i distribuciju originalnog sadržaja, „Inventura“ potiče javnost na kritičko promišljanje aktuelnog trenutka, nudeći čitateljima kolumne, kritičke tekstove i analize uz video sadržaje/sažetke koji će uključivati relevatne i kredibilne sagovornike, omogućavajući da se društvena pitanja poput korupcije, ljudskih prava, jednakosti žena, prava manjina i drugih tema iz oblasti politike, društva i kulture sagledaju iz različitih uglova, te ukaže na moguće posljedice određenih politika. Kroz sadržaje, javnosti će, razumljivim jezikom, biti predstavljeni načini i kriteriji raspodjele budžetskih sredstava i njihovog trošenja, a uporedo sa tim će se nastojati prikazati njihov uticaj na kvalitet javnih usluga i cjelokupni društveni razvoj.
 
Trajanje projekta: 12 mjeseci
 
Objavljeni sadržaji