TV1 – Bez straha i cenzure

 

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: TV1 d.o.o Sarajevo

Naziv projekta: Bez straha i cenzure

Ideja TV1 je, da kroz serijal pod nazivom „Bez straha i  cenzure“, koji se sastoji od 57 emisija dijaloškog/ debatnog karaktera, ukažu na sve prisutnije, izraženije i neriješene
probleme studentske populacije u BiH, te alarmira bh-javnost, nadležne predstavnike vlasti u BiH, NVO sektor i druge odgovorne za ovaj segment života.
Neke od tema o kojima će se diskutovati su: problem u kvalitetu obrazovanja na visokoškolskim ustanovama, standard života studenata, njihova perspektiva, loši uvjeti obrazovanja, zaplašivanje svršenih studenata, nemogućnosti adekvatnog
stručnog napredovanja….
Namjera im je otvoriti kritički dijalog o procesu reforme visokog obrazovanja koji nikada nije javno i u serijalima emisija, debatiran i analiziran na ovakav način.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Objavljeni sadržaji: