Tutorijali

 

IMEP EDUKATIVNO-ZABAVNI TUTORIJALI:

6.  OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Javne informacije

7.  OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – „Druga strana“

8.  GENDER – Osnovne informacije 

9.  PRAVNA POMOĆ – Zaštita od klevete 

10. GENDER – Rodno senzitivni jezik

11. GENDER – Zadaće i obaveze medija

12. PRAVNA POMOĆ – Činjenica, komentar i kleveta

13. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Kako postati građanin-novinar

14. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Etička pravila za novinare

15. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Kako izvještavati o žrtvama nasilja 

16. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Kako birati temu za izvještavanje

17. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Kako izvještavati o ljudskim pravima

18. PRAVNA POMOĆ – Vlasništvo u medijima

19. PRAVNA POMOĆ- Govor mržnje 

20. GENDER – Uloga novinara u gradnji gender osjetljivog društva

21. PRAVNA POMOĆ – Da novinari ne bi bili lovci na patke (Etičke i profesionalne dileme)

22. GENDER – Da žene ne bi bile nevidljive, a ni zloupotrijebljene

23. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Lid

24. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Zašto tri izvora  ili više, a ne dva

25. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Izvještavanje o migrantima, izbjeglicama i azilantima

26. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Za lakse prepoznavanje manipulacije fotografijama

27. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Statistika u medijskim sadržajima: objasniti, objasniti, pa opet objasniti!

28. PRAVNA POMOĆ – Osnovni pojmovi vezani za pravosuđe u krivičnim stvarima

29. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Prava i obaveze novinara u uslovima prirodne nesreće

30. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Kako prepoznati lažne vijesti

31. GENDER – Deset elemenata kojima mediji pokazuju da nisu gender-senzibilni

32. PRAVNA POMOĆ – Zaštita od računarskih virusa

33. PRAVNA POMOĆ – Monetizacija YouTube-kanala kao izvor dodatne zarade

34. PRAVNA POMOĆ – ZOSPI kao alat za građane novinare

35. PRAVNA POMOĆ – Radna prava novinara

36. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – Deepfake ili duboke laži

 PREVEDENI TUTORIJALI:
  1. Građansko novinarstvo u usponu

2. BBC principi dobrog pisanja

3. Šta su lažne vijesti

4. Zašto niko ne vjeruje vodećim medijima 

5. Šta je građansko novinarstvo?

6. Kako je 21. vijek promijenio novinarstvo? 

7. Građansko vs. tradicionalno novinarstvo

8. Kako lako biti građanin-novinar

9. Kako napraviti bolji snimak sa svojim pametnim telefonom? 

10. Građansko novinarstvo- brzi početak 

11. Kako urediti video snimak pomoću mobitela

12. Moć građanskog novinarstva

13. Građani novinari na terenu

14. Videofreex – Pioniri građanskog novinarstva

15. O uticaju građana novinara povodom Dana slobode štampe

16. SEO-optimizacija

17. Stossel: Uspon građanskog novinarstva (ReasonTV)

 

 

 

 

SaveSave