Seđad Muhić

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Seđad Muhić

Naziv projekta: Bolja BiH: Promjena koju želim/mogu/moram vidjeti

Period implementacije: 8 mjeseci

Kroz realizaciju projekta “Bolja BiH: Promjena koju želim/mogu/moram vidjeti promovirati značaj i vrijednosti građanske hrabrosti u demokratskim društvima, ukazati na neophodnost građanskog aktivizma i pokazati benefite borbe građana za indvidualna i kolektivna prava te na kraju donoseći pozitivne priče iz bh. svakodnevice pokazati da je Bosna i Hercegovina država u kojoj mladi mogu i trebaju planirati svoju budućnost. Projekat će biti predstavljen kroz tri cjeline, promocija građanske hrabrosti, promocija aktivizma i predstavljanje pozitivnih priča. Kroz svaku cjelinu će biti obrađeno po 3 teksta koji će se objavljivati na društvenim mrežama i biti dostupni široj javnosti.