RTV Slon- Odgovori odgovorno

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: RTV Slon

Naziv projekta: Odgovorite odgovorno

Projekat obuhvata snimanje i emitovanje 20 televizijskih debatau dvije različite sredine, dva entiteta, dva grada Tuzla i Zvornik, ali na iste teme sa sagovornicima iz oba entiteta. U debatnim emisijama 10 u Tuzli, 10 u Zvorniku, planirano je čuti kako građani razmišljaju o ključnim temama za naše društvo kao što su korupcija u zdravstvu, obrazovanju, siivoj ekonomiji, korupciji u javnim nabavkama, davanju mita, EU i NATO integracijama i osnovnim ljudskim pravima. Sve debatne emisije će biti emitovane i distirbuirane putem različitih kanala komunikacije: Tv emitovanje na RTV Slon, Youtube kanalu RTV Slon i radio Osvit, te društvenim mrežama

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: