Romski portal UDAR: Informisanjem do inkluzije

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Romski portal UDAR 

Naziv projekta: Informisanjem do inkluzije

Romski portal UDAR prati aktuelne događaje koji tretiraju romsku problematiku u BiH, priča priče o običnim ljudima koje pokazuju pojedinačne probleme i uspjehe romske populacije, obrađuje teme od ključnog značaja za Rome, te na taj način pojačava prisustvo Roma u medijima čime pokušava pojačati senzibilitet većine prema romskoj zajednici. Na taj način portal UDAR želi doprinijeti jačanju društvene inkluzije Roma. Sa druge strane, portal će pratiti medije, zapažati diskriminatorske novinarske objave, postove na društvenim mrežama, kao i izjave političara i javnih ličnosti koji vrijeđaju Rome i koriste jezik mržnje, te kroz novinarsku kritiku reagovati na ove postupke.

Trajanje projekta: 14 mjeseci

Objavljeni sadržaji: