Reprezent – Osnaživanje uloge žene u javnom životu Unsko-Sanskog kantona

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Reprezent

Naziv projekta: Osnaživanje uloge žene u javnom životu Unsko-Sanskog kantona

Ovo je istraživački projekat koji predviđa produkciju osam dokumentarnih video reportaža o koruptivnim dešavanjima u BiH. Predviđa istraživanje i analizu nekoliko slučajeva zbog kojih su građani BiH, kao i institucije oštedene zbog jasne sprege donosioca političkih i ekonomskih odluka i privatnih/ tajnih investitora, kojima institucije pogoduju prilikom dodjeljivanja poslova putem tendera ili koncesija. Takvi ugovori imaju višestruku štetnost po kompletno društvo, od narušavanja životne sredine, nanošenje štete budžetu, a u pojedinim slučajevima, čak i veliku opasnost po zdravlje i život stanovnika. Riječ je o otvaranju novih slučajeva korupcijskih afera, o kojima do sada u javnosti nije bilo govora, a došli smo do izvjesnih saznanja o velikoj šteti koja se nanosi kompetnom društvu.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Objavljeni sadržaji: