Ranka Vojnović – Žene pričaju

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnica granta: Ranka Vojnović

Naziv projekta: Žene pričaju

Projekat će nizom tekstova i fotograija doprinijeti predstavljanju žena iz seoskih i gradskih sredina koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, preradom, izradom rukotvorina i kreativnim radom. Tekstovi bi obuhvatili žene pojedinačno i žene organizovane u udruženja sa područja Bosanskog Novog/Novog Grada, Prijedora, Banja Luke i Laktaša. Žene će dobiti priliku da predstave svoj rad, svoj uspjeh, ali i probleme na koje nailaze, kako su one počele da se bave poljoprivredom, preradom iii izradom rukotvorina, sa kakvim se predrasudama susreću o ženama u poslovnom i kreativnom svijetu. Projekat predviđa objavu 20 tekstova i seriju fotografija koje će pratiti tekst i priču. Kroz fotografije upoznaćemo ko su žene koje su tema intervjua, u kakvim uslovima rade i stvaraju, šta je to čime se bave, njihove svakodnevne aktivnosti i izrada rukotvorina i kreativnih radova.

Period implementacije: 5 mjeseci

Sadržaji nastali u o kviru ovog granta: