New Voices: Ramo Hirkić, Kritički osvrt na situaciju u Velikoj Kladuši sa fokusom na viziju budućnosti

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Ramo Hirkić

Naziv Projekta: Kritički osvrt na situaciju u Velikoj Kladuši sa fokusom na viziju budućnosti

Kroz prezentovanje činjenica koje utječu na kladuške (ne)prilike, Ramo Hirkić  želi  doprinijeti unapređenju kvaliteta života u Velikoj Kladuši.

Putem priloga i zbirke izabranih eseja javnosti se želi prezentovati opća situacija u Velikoj Kladuši: demografska, društvenopolitička, socio-ekonomska, kulturno-obazovna, sportsko-zabavna, religijska… te na taj način pojačati interes Kladuščana, ma gdje bili i šta radili, i povećati njihovo učešće u društvenom životu kroz primjerniji građanski aktivizam.

Period implementacije: 6 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: