Radio Zenit: Ženska strana života

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Radio Zenit

Naziv projekta: Ženska strana života

Serijal „Ženska strana života“ ima za cilj osnažiti, prije svega, mlade žene i motivisati ih da razvijaju liderske vještine koje će im omogućiti efikasnije predstavljanje samih sebe i zastupanje žena općenito. Slušaćemo dvije vrste emisija: 20 kontakt emisija pod nazivom „Život na  marginama“ koje obrađuju aktuelna društvena pitanja pričajući pri tom životne priče običnih žena iz malih sredina i 10 emisija/ intervjua sa uspješnim ženama iz različitih oblasti pod nazivom „Odlučne i uspješne žene“. Pored toga,  Radio Zenit kroz 20 reportaža pod nazivom „One dolaze“ želi doprinijeti afirmaciji mladih, aktivnih, obrazovanih, motiviranih i uspješnih žena iz manjih sredina. Tokom 12 mjeseci planirano je i 10 radio-radionica pod nazivom „Odlučne i uspješne  žene“ u okviru kojih će  trenerice i ekspertice pokušati prenijeti svoja iskustva, znanja i vještine savladavanja prepreka i izazova.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: