Priručnici

 1. Mladen Miroslavljević, Biljana Bogdanić: „Evropska unija, mediji i BiH“ (Friedrich Ebert Stiftuung)
 2. Mehmed Halilović i Ahmed Džihana: „Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini“ (Internews)
 3. Richard Carver: „Sloboda izražavanja, zakon o medijima i novinarska kleveta“ (MLDI i IPI)
 4. „Specijalni izvještaj u položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“ (Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini)
 5. Brankica Petrović, Sandra Bašić Hrvatin, Sanela Hodžić: „Značaj medijskog intergirteta – vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti (Mediacentar Sarajevo)
 6. Slobodanka Dekić: „Priručnik za izvještavanje o rodno-zasnovanom nasilju“ (UN Women)
 7. „Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju“ (CPCD-Centar za promociju civilnog društva)
 8. Jasmina Čaušević, Sandra Zlotrg: „Način za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima“ (Udruženje za jezik i kulturu Lingvist i CIPS UNSA)
 9. Dragana Dardić, Milkica Milojević: „Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama“ (Helsinški parlament građana Banja Luka)
 10. Matt  Waite  and  Ben  Kreimer : Priručnik za korištenje drona  ( John  S.  and  James  L.  Knight  Foundation )
 11. Lejla Turčilo, Amer Osmić, Jusuf Žiga: ” Priručnik za razvijanje političke i medijske pismenosti mladih”
 12. Vladimir Joksimović, Denis Hubner: “Zbornik pravnih instrumenata Savjeta Evrope u vezi sa medijima”
 13. Venecijanska komisija:”Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima- smjernice i obrazloženje” ( Vijeće Evrope)
 14. Nidžara Ahmetašević: „Da pravda bude vidljivija –  Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštva u BiH“ (Mediacentar BiH)
 15. Share Fondacija: Kroz rizike i mehanizme zaštite nezavisnosti i bezbednosti online medija
 16. Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan, Flemming Tait Svith i Pia Thordsen: Priručnik za istraživačko novinarstvo
 17. Priručnik za data novinarstvo 1.0
 18. OSCE: William Horsley – PRIRUČNIK O BEZBEDNOSTI NOVINARA
 19. OEBS: Trgovina ljudima priručnik za novinare
 20. GAYTEN-LGBT: Stilsko-jezičke preporuke za medije o izveštavanju o trans osobama
 21. Luis Alvin Dej:  Etika u medijima – Primjeri i kontraverze
 22. Kako se zaštiti od tužbe za klevetu (Bilten udruženja BH Novinari)
 23. Osnovi novinarstva: Šta je vijest? ( Nebojšina medijska škola)
 24. Feministički principi interneta (One world platform – Ena Ključić)
 25. Smjernice Za Medije U Ophođenju S Policijom (Vijeće za štampu)
 26. Smjernice Za Policiju U Ophođenju S Medijima (Vijeće za štampu)
 27. SEEMO Vodič za novinare u izvanrednim/hitnim situacijama
 28. Priručnik za preduzetničko novinarstvo (Konrad Adenauer Stiftung)
 29. Dario Novalić: Leksikon pravosudnih i medijskih pojmova u BiH (Vijeće Evrope)
 30. A. Rokša-Zubčević, J.Vojvodić, S. Bender: Medijske regulatorne agencije i govor mržnje (Regionalna publikacija, Vijeće Evrope)
 31. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Zagreb, 2018: PRIRUČNIK SA SMJERNICAMA ZA MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O NASILJU U OBITELJI
 32. Lejla Gačanica i Marija Arnautović ( Mehanizmi zaštite od online nasilja): Priručnik za novinare i novinarke
 33. Lejla Huremović – Izvan četiri zida: Priručnik za novinare i novinarke o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama
 34. Međunarodna asocijacija žena na radiju i televiziji (IAWRT): Priručnik za novinarke (na engleskom) – Šta ako…?
 35. Zlatko Sarić – Kodeks o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima: Kako me oslovljavaš tako me i doživljavaš
 36. Petković, N. Kodovšek, R. Kuhar: O diskriminaciji priručnik za novinarke i novinare
 37. Centar za građansku suradnju Livno, Centar za razvoj medija i analize Online magazin Žurnal, Sarajevo: Lokalni mediji neovisni i slobodni glasovi demokratizacije- istraživanje stavova i mišljenja građana o lokalnim medijima
 38. „Novinarstvo i ljudska prava“ uredile Viktorija Car i Marijana Matović: MEDIJI, NOVINARSTVO I LJUDSKA PRAVA Zbornik radova 7. regionalne znanstvene konferencije Vjerodostojnost medija
 39. Münchenska deklaracija: Nezavisnost profesionalnog dostojanstva
 40. Međunarodna federacija novinara: Deklaracija o načelima ponašanja novinara
 41. AEM; Novinarstvo u javnom interesu: Radna bilježnica za novinare i urednike elektroničkih medija
 42. Agencija za elektroničke medije:Novinarstvo u javnom interesu
 43. Centar za mlade “KVART”: Građansko novinarstvo 
 44. Priručnik za razvoj medijske pismenosti: Čitajmo između redaka 
 45. Priručnik za novinare: Osnove medijske pismenosti
 46. Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM: PRIRUČNIK O ISTRAŽIVAČKOM NOVINARSTVU U OBLASTI KRIVIČNOG PRAVOSUĐA
 47. Mark Lee Hunter: Priručnik za istraživačko novinarstvo
 48. PRIRUČNIK: Istraživačko novinarstvo
 49. Robert Tomljenović, Marin Ilej, Gorana Banda:Djeca i mediji: Knjižica medijska pismenost
 50. THE INTERNATIONAL FEDERATION OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 2005 WORLD DISASTER REPORT PRIRUČNIK: Izvještavanje iz područja pogođenim katastrofama
 51. Dr. Verica Rupar, Media Diversity Institute/Cardiff University, UK: Izvještavanje o etničkim pitanjima i religiji
 52. Barbara Kolucki, MA, Dafna Lemiš, PhD – UNICEF– PRIRUČNIK: Komunikacija sa djecom
 53. GONG i KURZIV Zagreb 2016: Priručnik za razvoj medijske pismenosti
 54. MediaCentar, Nada Zgrabeljić-Rotar: Medijska pismenost i civilno društvo 
 55. Internews– Lea Tajić: Medijska pismenost u BiH
 56. Jelena Aleksić i Jelena Đorgović: Priručnik za medijsko izvještavanje
 57. GIZ Projekat za pravnu reformu u Srbiji: PRIRUČNIK: Vodič za novinare
 58. Prof.dr.sc. Lejla Turčilo, Doc.dr.sc. Belma Buljubašić: KO (STVARNO) KREIRA AGENDU MEDIJA?
 59. Prof.dr.sc. Lejla Turčilo Doc.dr.sc. Belma Buljubašić: WHO (REALLY) CREATES THE AGENDA OF MEDIA?
 60. Rezolucija 1003 (1993): ETIKA U NOVINARSTVU
 61. Medija Manifest: Sloboda i odgovornost medija
 62. Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Zagreb, 2018: PRIRUČNIK SA SMJERNICAMA ZA MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O NASILJU U OBITELJI
 63. Aleksandra Temenugova, Vesna Sopar, Zoran Dimitrovski and Sefer Tahiri: Smijernice za kvalitetno izvještavanje i etiku u novinarstvu