Portal Moja Hercegovina – Jačanje kapaciteta za slobodno i nezavisno informisanje o pitanjima ljudskih prava, borbi protiv korupcije, marginalizovanih društvenih grupa i aktivizmu mladih

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Portal Moja Hercegovina

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta za slobodno i nezavisno informisanje o pitanjima ljudskih prava, borbi protiv korupcije, marginalizovanih društvenih grupa i aktivizmu mladih

Kroz osposobljavanje 5 mladih perspektivnih novinara za mobilno izvještavanje putem inovativnih multimedijalnih formata,projekat će direktno doprinijeti povećanju kapaciteta Moje Hercegovine za nezavisnu produkciju kvalitetnog sadržaja.Tokom 13 mjeseci trajanja projekta mladi novinari biće osposobljeni za nezavisno izvještavanje pomoću savremenih tehnologija i specifičnih znanja za inovativne formate – video reportaže, kratke forme, aktivno prisustvo na društvenim mrežama. Oni će kreirati 24 video reportaže na teme ljudskih prava i 18 istraživačkih tekstova o korupciji u zdravstvu, obrazovanju i privredi u BiH. Video reportaže i autorski tekstovi biće produkovani po najvećim profesionalnm standardima istraživačkog novinarstva. Unapređenje funkcionalnosti i dizajna portala i objava sadržaja u formatima privlačnijim mlađim generacijama omogućiće širi doseg za generaciju nosilaca promjena.Takođe, obezbijediće se emitovanje svih reportaža na nekima od najčitanijih portala u BiH: BUKA, Frontal.ba, ETrafika.net

Trajanje projekta: 13 mjeseci

Objavljeni sadržaji: