Portal www.buka.com/ Buka TV Javni talk show

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Centar za informativnu dekontaminaciju mladih, Banja Luka
– portal www.6yka.com

Naziv projekta: Javni talk show Buka TV

Ideja portala www.buka.com je da, kroz serijal od 10 dijaloških emisija u televizijskom formatu, nametnu teme od značaja za demokratizaciju bh- društva i time podižu svijest javnosti o tim temama. Oni će, kritičkim tumačenjem socio-ekonomske i političke stvarnosti u BiH, ukazati na odgovornosti, te promovisati aktivnije građansko učešće u pitanjima od javnog značaja. Fokus emisija je na gorućim socio-ekonomskim i političkim pitanjima kao što su nacionalizam, suočavanje sa prošlošću, korupcija, politički izbori, ljudska prava, zaštita životne sredine, građanski aktivizam.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: