Oslobođenje: DOBRODOŠLI – Pomoć izbjeglicama u Bosni i Hercegovini kroz printani medij “Oslobođenje”

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Oslobođenje

Naziv projekta: DOBRODOŠLI – Pomoć izbjeglicama u Bosni i Hercegovini kroz printani medij “Oslobođenje”

Namjera Oslobođenja je da, s jedne strane, migrantima koji se nalaze na području BiH obezbjedi pristup informacijama koje su za njih značajne i na taj način im pokuša olakšati već ionako težak životni period u kome se nalaze. Ključne informacije koje migrantima mogu biti od pomoći, kao što su informacije o transportu, tačkama okupljališta, humanitarnim akcijama, medicinskoj skrbi i slično biće objavljivane u posebnoj publikaciji Oslobođenja koja će izlaziti svaki drugi mjesec. Sa druge strane, Oslobođenje želi spriječiti širenje ksenofobije i mržnje prema migrantima što će pokušati ostvariti objavljivanjem tekstova o životnim pričama migranata. Najmanje 3 puta sedmično u Oslobođenju će izlaziti tekstovi u kojima migranti pričaju o razlozima njihovog dolaska u BiH, načinu na koji su došli, od čega su bježali, koji im je cilj…

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: