Ornela Čolić – Žene u novinarstvu i novinarska solidarnost

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Ornela Čolić, Sarajevo

Naziv projekta: Žene u novinarstvu i novinarska solidarnost

Skrenuti pažnju javnosti i novinarske zajednice na verbalne, fizičke napade kao i  tužbe koje žene u novinarstvu doživljavaju, kroz veću  medijsku pažnju i senzibilitet u odnosu prema napadima koje žene svakodnevno trpe na svojim radnim mjestima. Od emotivnih, verbalnih, fizičkih prijetnji i napada do sudskih tužbi za klevetu i prijetnji kao i autocenzure od strane kolega i nadređenih. Konkretni postupci i rješenja za zaštitu novinarki i njihovu zaštitu putem zakona i kodeksa i etike.

Period implementacije: 5 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta:

Uskoro će biti dostupni sadržaji kreirani u okviru ovog projekta.