Opšte informacije

 Opšte informacije

IMEP (u daljem tekstu: Program) pruža besplatnu pravnu pomoć oslanjajući se na osnovna prava definirana za ovakvu vrstu podrške i to kako slijedi:

 • pravo na pristup sudu (access to court),
 • pravo na suđenje u razumnom roku (reasonable time),
 • pravo na pravni savjet (advice),
 • pravo na procesnu ravnopravnost (equaliti of arms),
 • pravo na javno i kontradiktorno suđenje (public hearing),
 • pravo na saslušanje (fair hearing),
 • pravo na dokaz (right to proof),
 • pravo na javno objavljivanje presude (public prououncment of judgements),
 • pravo na sud ustanovljen zakonom (tribunal established by law),
 • pravo na nezavisnost i nepristrasnost u suđenju (impartiality and independence),
 • pravo na efikasno izvršenje presuda (effective enforcement).

Pravna pomoć ima svoj primarni i sekundarni aspekt.

Primarna pravna pomoć se bazira na informisanju, upućivanju i davanju stručnih pravnih savjeta. Sekundarna pravna pomoć sadrži detaljnu analizu predmeta kao i pravno zastupanje pred sudovima i/ili organima javne uprave (angažiranjem odabranih advokata).

Također, postoji mogućnost pravljenja mješovitog sistema pružanja pravne pomoći što  znači reduciranje troškova koji iziskuje sekundarna pravna pomoć, jer bi se rješenje po prioritetima jednostavnijih zahtjeva i pružanja osnovnih informacija/stručnog pravnog savjeta podnosiocima moglo obaviti u primarnoj pravnoj pomoći koja bi imala selektivnu funkciju.

U izvršenju navedenih zadataka, program će provoditi aktivnosti obrazovanja urednika i novinara u oblasti građanskog prava i parnice, osigurat će fond za finansijsku podršku novinarima i medijima u određenom broju slučajeva, te pravnu pomoć od strane iskusnih i kvalificiranih advokata/ica u predmetnoj oblasti.