Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), web portal KARIKE: „Na mojoj koži“

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION 
Korisnik granta: Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), web portal KARIKE
Naziv projekta: „Na mojoj koži“
 
„Na mojoj koži“ će doprinijeti većoj i kvalitetnijoj informiranosti, educiranosti i nivoa kritičnog mišljenja kod mladih u Bosni i Hercegovini na temu ljudskih prava. Na inovativan način educiramo građane i građanke o ljudskim pravima kroz realizaciju kviza na temu ljudskih prava što predstavlja interaktivni način informiranja i educiranja, kreiranje i produkciju ličnih priča mladih iz cijele BiH na temu poštivanja/kršenja ljudskih prava, organizovanje debate na ovu temu i kreiranje i objava instagram galerije na temu ljudskih prava.
 
Trajanje projekta: 12 mjeseci