Običan radio d.o.o. Mostar: Korupcija – vječna borba

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
Korisnik granta: Običan radio d.o.o. Mostar
Naziv projekta: Korupcija – vječna borba
Korupcija je tema koja je nezaobilazna u medijskoj sferi Bosne i Hercegovine, a Obični radio projektom „Korupcija-vječna borba“ inkorporira istraživački segment i razgovor s relevantnim stručnjacima na ovu temu što će u velikoj mjeri pomoći demistifikaciji koruptivnih radnji koji su sve češća pojava u bh. društvu. „Korupcija-vječna borba“ je serijal radijskih emisija na teme „Korupcija veliko zlo“ i „Ljudska prava i korupcija“.
 
Trajanje projekta: 18 mjeseci