NTV „Arena“: Djeca u svijetu odraslih

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
Korisnik granta: NTV „Arena“
Naziv projekta: Djeca u svijetu odraslih 
Kroz projekat “Djeca u svijetu odraslih” aktuelizira se primjena međunarodno priznatih standarada dječijih prava unaprijeđenih kroz podizanje standarda medijskog izvještavanja o problemima djece. Svijest javnosti o tematici dječijih prava je na niskoj razini, tako da će se informisati javnost o različitim segmentima društva koje implikativno djeluju na oblast dječijih prava, te će samim time društvo imati direktne koristi u kontekstu promjene zakonskih regulativa i medijskih izvještavanja o ovoj temi. Kroz 12 mjeseci trajanja projekta, kroz panel diskusije u tri različita grada na temu dječijih prava prikupit će se podaci za kreiranje televizijskih emisija na različite teme (utjecaj društvenih mreža na djecu, maloljetnička delinkvencija, obrazovni sistem itd.)
 
 
Trajanje projekta: 12 mjeseci