Novi radio: Jačanje uloge žena Unsko-sanskog kantona

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Novi radio

Naziv projekta: Jačanje uloge žena Unsko-sanskog kantona 

Novi radio putem serijala „Jačanje uloge žena Unsko-sanskog kantona“ želi prije svega ukazati na loš položaj žena u regiji Unsko-sanskog kantona. Namjera im, je kroz priče o sportistkinjama i policajkama, ženama u poljoprivredi,  ženama koje rade treću smjenu ili imaju nekoprofesionalno oboljenje i slično, adresirati što veći broj problema sa kojima se žene susreću. U isto vrijeme Novi radio će kroz angažman stručnih ljudi pokušati doprinijeti rješavanju ovih problema. Tokom 12 mjeseci bit će emitovane 24 radio emisije: 23 emisije sa fokusom na žene Unsko-sanskog kantona i 1 radio emisija koja će dati rezime serijala „Jačanje uloge žena Unsko-sanskog kantona“.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: