New Voices: Osman Zukić, Dokumentiraj obrazovanje – Serija novinskih reportaža o stanju obrazovanja u BiH

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnica granta: Osman Zukić,  Sarajevo

Naziv projekta: Dokumentiraj obrazovanje – Serija novinskih reportaža o stanju obrazovanja u BiH

Dokumentiraj obrazovanje je projekat zamišljen kao serija novinskih reportaža o stanju obrazovanja u BiH koje bi bile objavljene tokom školske 2019/2020 godine u Dnevnim novinama Oslobođenje u prilogu Pogledi. Planirano je da se, nakon prethodnog mapiranja specifičnih slučajeva dobrih i loših praksi u školama u BiH, dogovore posjete tim školama, uz saglasnost nadležnih ministarstava, te da se ti specifični slučajevi prezentuju javnosti u formi novinskih reportaža. Bili bi to sadržaji koji upućuju čitaoce na stvarno stanje i potrebe u školstvu, a pišući o specifičnosti svakog slučaja bila bi poslana poruka kako obrazovanje nije tek ono što je dostupno kroz vodeće medijske programe, nego da obrazovni sistem u BiH krije desetine džepova o kojima javnost malo ili nimalo zna.  Kroz ovaj projekat planirano je objavljivanje sedam novinskih reportaža. Projektom su planirani i razgovori s nastavnim kadrom, roditeljima i đacima.

Period implementacije: 10 mjeseca

Sadržaji nastali u okviru ovog granta:

Ovdje će uskoro biti dostupni sadržaji nastali u okviru ovog granta.