New Voices (Novi glasovi): Amir Purić – Izbjegličke priče

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Amir Purić

Naziv projekta: Izbjegličke priče

Ideja je “Izbjegličkim pričama“ suprotstaviti se dehumanizaciji migranata i osvijestiti širu javnost o njihovim životnim pričama jer situacija u kojoj se oni trenutno nalaze je situacija u kojoj se bilo ko može pronaći sutra. 10 video priča popračenih tekstovima i fotografijama otkriće nam životne priče 10 migranata koji borave u BiH i na taj način postići da ih javnost gleda kao ljude kojima je potrebna pomoć i solidariše se sa njima. Cilj ovih priča je također pozvati građane na akciju, ne samo u smislu pružanja pomoći ovim ljudima, nego i da od lokalnih i državnih vlasti zahtijevaju kvalitetnije i efikacije upravljanje nastalom situacijom.

Period implementacije: 7 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: