New Voices – Elameri Škrgić-Mikulić: Pretvaranje

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Elameri Škrgić-Mikulić

Naziv projekta: Pretvaranje

Namjera autorice je da kroz dokumentarni film, omnibus priču i umjetničke fotografije, dopriniese destigmatizaciji transrodnih osoba i otvori prostor njihovom prihvatanju u bh-društvu. Glavni junaci biti će transrodne osobe koje žive u BiH i koje žele s javnošću podijeliti svoj život, zajedno sa svim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju. Sliku života transrodnih osoba upotpuniće priče njihovih roditelja, prijatelja, komšija, školskih drugova, ljekara koji se bave  promjenom pola, svjedočenja aktivista, boraca za LGBT prava… Svoja iskustva će s bh-javnošću podijeliti i Kleopatra, najpoznatija transrodna osoba u regiji.

Period implementacije: 2 mjeseca

Sadržaji nastali u okviru ovog granta:

Uskoro će biti dostupni sadržaji kreirani u okviru ovog projekta.