New Voices: Edin Šatara – Danas nam je četrdeset i kusur

 

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korinsik granta: Edin Šatara, Sarajevo

Naziv projekta: Danas nam je četrdeset i kusur

Ovaj projekat ima za cilj da u formi kratkih priča koje će biti  objavljivane na društvenim mrežama i na blogu, predstavi živote i sudbinu ljudi rođenih u BiH sedamdesetih godina prošlog vijeka. To je generacija posebno stradala u ratu, pogubljena (ili ne) u poslijeratnim tranzicijskim godinama, a danas u svojim četrdesetim godinama života dovoljni zreli da budu svjesni svega što se oko njih dešava, da sagledaju svoje živote, ali i da se osvrnu iza sebe. Priče donose osvrt ljudi na sve te godine, osvrt živih (i preživjelih) svjedoka burnih dešavanja na Balkanu.

Jedna priča sedmično, jedan život sedmično, jedno svjedočenje sedmično, a sve na kraju uklopljeno u jedan šareni mozaik prožet vremenom i prostorom koje zajednički dijelimo stoljećima. Zamisao ili ideja vodilja je potaknuti na reakciju (prvenstveno mlađe, one koji nisu ni svjesni šta se sve može desiti čovjeku u ratnom vihoru, u svom zlu i beznađu koje rat donosi, pa i decenijama nakon svega), ne dozvoliti da zaborav zavlada, te podsjetiti na vrijednost i veličanstvenost svakog života, svakog čovjeka.

Period implementacije: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: