New Voices: Armin Bungur – Armin B Show

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korinsik granta: Armin Bungur, Gradačac

Naziv projekta: Armin B Show

Armin B Show je projekat koji se odnosi na analizu političkog sistema u BiH i prepoznavanja krucijalnih njegovih anomalija kao što su korupcija, odlazak mladih, nacionalizam… Autor ovog projekta je prepoznao da su dosadašnje analize anahrone i nisu privlačne mladim ljudima, pa autor želi da uz pomoć rima i video sadržaja predstavi anomalije političkog sistema BiH. Kroz projekat namjerava implementirati 24 emisije u trajanju od 5 do 7 minuta, a u svakoj emisiji će biti prikazana dva segmenta: studijski i terenski dio. Autor ima već dovoljno iskustva u implementaciji sličnih aktivnosti jer su njegovi dosadašnji sadržaji imali milionski reach.

Period implementacije: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: