New Voices: Amar Redžepagić – Demistifikacija video igara (gaminga)

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Amar Redžepagić, Sarajevo

Naziv projekta: Demistifikacija video igara (gaminga)

Demistifikacija video igara (gaminga) je projekat koji ima za cilj demistifikaciju interaktivnih igara (posebno video igara) izradom kvalitetnog medijskog sadržaja o pozitivnim stranama igranja video igara i njihovog utjecaja na mentalno zdravlje ljudi.  Video igre su postale medij čiji položaj, ali i utjecaj u svijetu više nije nešto što se može samo tako zanemariti, te je potrebno informisati javnost o gamingu sa svih aspekata i podići svijest građana/ki i medija o pozitivnim efektima gaminga kroz posljednja istraživanja i lična iskustva korisnika gaminga.  Medijski sadržaji kreirani kroz ovaj projekat će naročito biti fokusirani na mlade, roditelje/nastavnike_ice, osobe sa mentalnim poremećajem, gamer developere i istraživače. Kroz projekat “Demistifikacija video igara (gaminga)” kreirat će se web i Facebook stranica na kojoj će se promovisati ukupno 28 medijskih sadržaja (tekst, video, intervju, infografike) i sprovest će se anketa/istraživanje o gamingu za osobe između 16-35 godina, te će se rezultati istraživanja predstaviti javnosti. Cilj je potaći istraživače da ujedine znanja zajedno sa gamer developerima i iskriste ovaj svjetski trend u pozitivne svrhe.

Period implementacije: 9 mjeseci

Sadržaji nstali u okviru ovog granta:

Na ovom mjestu će uskoro biti dostupni  sadržaji nastali u okviru ovog projekta.