Merima Sorguč – Ja, moja kolica i vi

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Merima Sorguč

Naziv projekta: Ja, moja kolica i vi

Uz pomoć bloga i vloga i sadržaja (istraživački tekstovi, komentari,foto i video sadržaji) koje u okviru njih imam namjeru objaviti uticati na svijest javnosti o problemima sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom , prvenstveno problema osoba sa lokomotornim poteškoćama , iz vlastitog iskustva (jer sam I sama osoba u kolicima) I iz iskustva drugih ukazati kako nam mogupomoći , odnosno kako bi trebali prestati svojim ponašanjem da pridonose već postojećim problemima sa kojima se osobe u invalidskim kolicima susreću u svakodnevnom životu. Također imam namjeru načiniti webmapu mjesta u Sarajevu kao glavnom gradu BiH (u kojem I studiram)na kojima osobe sa lokomotornim poteškoćama mogu ili ne mogu pristupiti te tako ukazati na ovaj problem i potaknuti nadležne i javne institucije u Sarajevu na efikasnije rješavanje problema pristupa i rampi za invalidska kolica, a ujedno osobama sa invaliditetom poslužiti kao infomativna, navigacijska mapa.

Period implementacije: 7 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: