Mario Crnković

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Mario Crnković

Naziv projekta: Eko(Krajina)

Period implementacije: 8 mjeseci

Cilj ovog projekta je razbijanje cenzure i afirmisanje kritičkog mišljenja nad ozbiljnijm ekološkim problemima u slučajevima gdje su zakazale institucije sa fokusom na potrebu udruživanja građana različitih generacijskih i ethničkih stuktura u zajedničko djelovanje, kako po pitanju podizanja svijesti tako i za generisanje pritiska koji u krajnjoj liniji doprinosi pokretanju mehanizama za rješavanje prepoznatih problema u 12 lokalnih zajednica u BiH.