Mahir Sijamija

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Mahir Sijamija

Naziv projekta: Polit-briefing Podcast

Period implementacije: 8 mjeseci

Projekat “Polit-briefing Podcast” ima za cilj kreiranje 20 emisija (video podcasta) u kojima će se razgovorati na različite teme sa svojim od ljudskih prava, položaja manjina, do političke i ekonomske situacije u zemlji i koje će se emitovati putem društvenih mreža. Emisije će biti namijenjene mladima kao prioritetnoj ciljnoj skupini, ali tretiraće i ostale demografske karakteristike stanovništva i korisnike društvenih mreža.