Magazin Start

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Denameda d.o.o. Sarajevo – Magazin Start BiH

Naziv projekta: Kuda vodi radikalizam

Ideja Magazina Start BiH je da putem tekstova, video-priča i fotoalbuma sa porukom informišu javnost o političkom radikalizamu i nasilnom ekstremizmu u BiH i okruženju, o tome u čemu se ove pojave ogledaju, kakve posljedice imaju, ko ih podržava, a ko se i kako bori protiv njih. Njihova namjera je da što veći broj građana uključe u debatu o štetnosti političkog radikalizama i nasilnog ekstremizma putem, da na portalu magazina kreiraju debatne platforme, te da putem infomativne platforme institucijama, nevladinim organizacijama, vjerskim zajednica i drugim koji se bave ovom problematikom ponude potrebne informacije i obezbijede im prostor za bolju komunikaciju sa javnošću.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: