Magazin Gracija: Osobe sa autizmom kao žrtve društvene nebrige

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Magazin Gracija

Naziv projekta: Osobe sa autizmom kao žrtve društvene nebrige

Kroz ovaj projekat Magazin Gracija želi doprinijeti podizanju društvene svijesti o izuzetno teškom položaju osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica u BiH, te doprinijeti razbijanju predrasuda. Javnost će imati priliku da se upozna sa prirodom stanja autističnih osoba, njihovim ograničenjima, intelektualnim i psiho-fizičkim mogućnostima osoba s autizmom, teškom situacijom u kojoj se nalaze roditelji, porodice i staratelji osoba sa autizmom u BiH, tj. oni na kojima skoro u potpunosti počiva „društvena briga“ o ovoj kategoriji osoba sa posebnim potrebama i sl. U dokumentarnom filmu koji magazin Gracija također namjerava pripremiti, biće predstavljeni primjeri dobre prakse u oblasti rada za i sa osobama iz autističnog spektra, njihov put liječenja (i izlječenja!), ali i predrasude i prepreke sa kojima su se susretali članovi njihovih porodica i staratelji.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: