Lana Ferović: Putevima kulture – Način života i mozaik tradicija na Bijeloj stazi Via Dinarice

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Lana Ferović

Naziv projekta: Putevima kulture: Način života i mozaik tradicija na Bijeloj stazi Via Dinarice

„Putevima kulture“ je projekat koji ima za cilj prikazati jedinstvenost kulture i tradicije zajednica u ruralnim i planinskim područjima duž Bijele staze Via Dinarice. Nacionalni park Blidinje, Boračko jezero, Kalinovik, Lukomir, Umoljani i nacionalni park Sutjeska tema su kreativnog storytellinga (pripovijedanja priča) o sličnostima i različitostima svakodnevnog života ljudi i krajolika koji predstavljaju kulturološku simbiozu na prostoru Bosne i Hercegovine. Kroz profesionalnu fotografiju i fokus na ljudskoj strani priče svakodnevnog života u divnim, neobičnim i ponekad surovim uslovima života duž planinskog lanca, cilj je doprinijeti kreiranju pozitivnog diskursa o Bosni i Hercegovini kako među lokalnim stanovništvom, tako i kroz fokusiranu prezentaciju turistima. Šest tematskih editorijala prikazaće kulturu i tradiciju, posebnosti života i ljepotu prirode duž Bijele staze. Editorijale će pratiti fokusirana kampanja putem društvenih medija (Facebook i Instagram), te kreiranje mape potencijala alternativnih aktivnosti u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine.

Period implementacije: 8 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog projekta:

Uskoro će biti dostupni i sadržaji nastali u okviru ovog projekta.