Kontakt

Centar za promociju civilnog društva
Marka Marulića 2/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Kontakti
info@imep.ba
grantovi@imep.ba
pravnapomoc@imep.ba
medialab@imep.ba