Kako aplicirati za pravnu pomoć


Za pravnu pomoć mogu aplicirati:

  • Novinari koji su zaposleni ili nezaposleni i medijske organizacije, kao i lica koja imaju pravni interes, a ciljna su grupa ovog projekta.
  • Novinari i medijske organizacije koji su bili izloženi klevetama, nasilničkom ponašanju i uznemiravanju, a poseban fokus projekta će biti na politički motivirane slučajeve klevete.

Pri pružanju pravne pomoći cijenit će se po prioritetima finansijsko stanje podnosioca zahtjeva, kriterij očigledne osnovanosti i kriterij obaveznosti po zakonima i konvencijama, tako i prioritet spora koji se vodi (detaljno određeni prioriteti po važnosti i obimu sudskog spora).

 

Kod evauacije predmeta će se prvenstveno utvrđivati stepen kompleksnosti problema i postupka, kao i vrijeme koje je potrebno za rješavanje istog zahtijeva. Zahtjev za pristup pravnoj pomoći se može podnijeti kako za slučajeve koji su se tek dogodili kao i za slučajeve za koje je pravosudni postupak u toku.

Aplikacije za pravnu pomoć i pristup Fondu za pravnu pomoć popuniti ovdje.

Detaljni kriteriji za evaluaciju podnešenih zahtjeva se mogu pronaći ovdje.