Kako aplicirati za pravnu pomoć


Za pravnu pomoć mogu aplicirati:

KO?

  • Novinari koji su zaposleni u redakcijama ili freelance novinari i građani novinari, mediji kao i organizacije koje se bave medijima i ciljna su grupa ovog projekta.

ZAŠTO?

  • Ako ste izloženi tužbama za klevetu, a posebno politički motiviranim tužbama, nasilničkom ponašanju i uznemiravanju ili drugom teškom ugrožavanju novinarskih prava i sloboda.

Pri pružanju pravne pomoći cijenit će se kriteriji pravne osnovanosti tužbe i konteksta, kriteriji obaveznosti po zakonima i konvencijama, prioritet spora koji se vodi i finansijsko stanje podnosioca zahtjeva za pravnu pomoć.

 

Kod evaluacije predmeta će se prvenstveno utvrđivati stepen kompleksnosti problema i postupka, kao i vrijeme koje je potrebno za rješavanje istog zahtjeva. Zahtjev za pristup pravnoj pomoći se može podnijeti kako za slučajeve koji su se tek dogodili kao i za slučajeve za koje je pravosudni postupak u toku.

Aplikacije za pravnu pomoć i pristup Fondu za pravnu pomoć popuniti ovdje.

Detaljni kriteriji za evaluaciju podnešenih zahtjeva se mogu pronaći ovdje.