Jelena Medić

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Jelena Medić

Naziv projekta: Buđenje

Period implementacije: 8 mjeseci

Projekat Buđenje ima za cilj predstaviti 7 pozitivnih priča ljudi koji su uspješno prošli proces buđenja i žele s javnošću da podijele svoje intimne priče koje su ih navele da se probude. Svaka od tih 7 osoba proći će kroz neku vrstu katarzičnog fotografisanja i njihove priče biće predstavljene u kombinaciji studijskih portreta i teksta o njima. Pored isticanja snage ranjivosti i autentičnosti, govoriće se i o novim, pozitivnim uvjerenjima i navikama koje su usvojili, a koje im pomažu u kreiranju željenog života. Priče i fotografije će biti objavljene na web site-u www.jelenamedic.com i dalje dijeljene na društvenim mrežama, portalima, štampane u časopisima.