Inga Kotlo

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Inga Kotlo

Naziv projekta: Put doktorantice

Period implementacije: 8 mjeseci

Projekat „Put doktorantice“, kroz formu web bloga, LinkedIn i Facebook stranice, ima za cilj promovisati pozitivne priče u oblasti visokog obrazovanja, istaknuti značaj izvrsnosti mladog kadra za društveni napredak, tj. vršiti popularizaciju nauke i naučnog usavršavanja među mladima, te potaknuti mlade na pozitivne društvene promjene. Pored toga, projektom se žele kritički rasvijetliti društveno važne, a zapostavljene teme u Bosni i Hercegovini kao što su jednakopravnost muškaraca i žena u visokom obrazovanju (prvenstveno na doktorskim studijama), jednake prilike i mogućnosti doktorskih studija za različite kategorije društva (osobe sa invaliditetom, pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina u BiH i sl.), i uopće (finansijske i nefinansijske) prepreke sa kojima se doktoranti/ce u Bosni i Hercegovini suočavaju i koristi koje im taj status donosi