Hayat TV – 360°.ba

Kategorija granta:  MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: NTV Hayat

Naziv projekta: 360°.ba

Kroz serijal od 30 emisija u kojima će biti prikazane individualne motivirajuće priče pomoći ženama pri savladavanju barijera i dogmatskih ubjeđenja društva u kome žive. Serijal se, pored problema sa kojima se obična žena u BiH suočava, namjerava baviti i uspješnim ženama u BiH kako bi, kroz otvoren razgovor o njihovom putu do uspjeha, demistificirali uspješna žena iz BiH u očima “običnih” žena. Potencirajući objektivizaciju ženskog lika u medijima, Hayat TV želi doprinijeti razvoju pozitivne uloge bh-medija u aspektu rodnopravnosti.

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Objavljeni sadržaji: