Hasan Mujakić

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Hasan Mujakić

Naziv projekta: Jedan dan na planini

Period implementacije: 6 mjeseci

Projekat ”Jedan dan na planini” ima za cilj afirmaciju aktivnog života kod građana Bosne i Hercegovine posebno na području Unsko sankog kantona, promoviranje planinskog turizma u Bosni i Hercegovini, stvaranje povoljnijeg ambijenta za rad planinarskih društava, te poticanje na veće ulaganje u promociju bosanskohercegovačkih planina kao elitnih turističkih destinacija. Kroz osam fotoreportaža i osam video blogova o 8 planina pokušaće se napraviti korak naprijed i pokrenuti lavina pozitivnih promjena u oblasti planinskog turizma Bosne i Hercegovine.