Frontal – Udruženje građana Nova Ideja – Frontalno u EU

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Udruženje građana Nova Ideja, portal Frontal

Naziv projekta: Frontalno u EU

Frontal će ovim projektom staviti fokus na kreiranje sljedećeg sadržaja: Ukupno 18 istraživačkih tekstova i to: 3 teksta vezana za pitanja korupcije, 6 tekstova o temama integracija BiH u EU i NATO, 6 tekstova o LGBT zajednici, te 3 teksta o položaju drugih najugroženijih marginalizovanih grupa. Pored objavljivanja istraživačkih tekstova koristiće se i pristup objavljivanja kratkih multimedijalnih materijala na društvenim mrežama, ilustracijama, infograficima, newsletterima, online promocijom te će se inovativnim i zanimljivim dizajnom i vizuelnim identiteom aktivirati i privući pažnja velikog broja građana. Uz profesionalno i kvalifikovano osoblje i spoljne saradnike, a tokom 12 mjeseci projektnih aktivnosti, cilj je da se poveća stepen podrške javnosti u BIH marginalizovanim grupama, da se unaprijede zakonske procedure, te da se poveća podrška javnosti na putu Bosne i Hercegovine ka EU

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: