O IMEP-u

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je USAID-ov petogodišnji program koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD). IMEP podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskih sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH.

Tri međusobno povezane komponente čine srž IMEP podrške:

  1. Podrška medijima putem šeme grantova
  2. Pravna podrška novinarima
  3. Promocija nezavisnog novinarstva

Vjerujemo da bosanskohercegovačko društvo mora više ulagati u nezavisnost medija i razvoj kritičkog mišljenja o svim značajnim društvenim pitanjima. Čvrsto vjerujemo da održivi nezavisni mediji, koji sarađuju s aktivnim građanima i organizacijama civilnog društva, značajno doprinose razvoju demokratskog društva.

Razvojem digitalne komunikacije pojedinci, građani novinari, postaju sve značajniji kao podrška, ali i alternativa profesionalnim medijima. Zato nam je cilj podržati nove, snažne glasove i ojačati njihovo prisustvo i vidljivost na medijskoj sceni. Naravno, pod uslovom da se pridržavaju etičkih i profesionalnih normi komunikacije.

Ključne aktivnosi programa su: pravna zaštita novinara – što se provodi putem pravne podrške medijima u slučaju tužbi i edukacijom o pravnim pitanjima; jačanje medija i građana novinara – što se provodi šemom grantova, koji se dodjeljuju putem javnih konkursa i edukativnih aktivnosti; izgradnja kapaciteta medija – što se realizuje analizom postojećeg stanja aplikanata i izradom pojedinačnih komunikacijskih i marketinških strategija, uključujući i edukativne aktivnosti; medijski laboratorij – koji je svojim tehničkim i edukativnim kapacitetima na usluzi različitim medijskim kreativcima i početnicima te promocija projekta i značaja nezavisnog novinarstva, strateškim marketingom i komunikacijom.

IMEP je za vas kreirao ovu web platformu i mobilnu aplikaciju objavi.ba koje vam daju mogućnost da učestvujete u procesu kreiranja sopstvenih vijesti i informacija te da slobodno izražavate i dijelite svoje vrijednosne sudove o različitim dešavanjima kojima svjedočite i na taj način aktivno doprinosite poticanju dijaloga, društvenog aktivizma i kritičkog razmišljanja – vraćajući fokus na životne probleme koji su svakodnevno oko vas.

Objavljujte vaše priče, fotografije ili video uratke na web platformi i mobilnoj aplikaciji objavi.ba jer će na taj način, kao izvor informacija, postati dostupne i ostalim medijima.

Mobilna aplikacija objavi.ba za iOs i android dostupna je na GooglePlay i App Store i besplatna.

Više o našem programu možete pronaći u drugim sekcijama web stranice.