New Voices: Edib Bajrović, Čist zrak – privilegija 21. vijeka

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Edib Bajrović, Sarajevo

Naziv projekta: Čist zrak – privilegija 21. vijeka

Cilj je preispitati sve faktore i aktere u priči o enormnoj zagađenosti zraka u Bosni i Hercegovini, istražiti uzroke, ali i dugoročne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Namjera je da se fokus razgovora usmjeri i na one koji su dužni štititi i nadgledati utjecaj na zdravlje stanovništva.

Priča „Čist zrak – privilegija 21. vijeka“ ima za cilj proširiti spektar informisanja o ovoj bitnoj temi, te probuditi svijest pojedinaca koji nisu svjesni lične odgovornosti u ovom procesu.

Period implementacije: 3,5 mjeseca

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: