Dragan Šutvić – Analiza finansiranja sportskih klubova u državnom vlasništvu

 

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Dragan Šutvić

Naziv projekta: Analiza finansiranja sportskih klubova u državnom vlasništvu

Cilj projekta je prikazati na koji način se finansiraju sportski kolektivi u Bosni i Hercegovini koji su u vlasništvu države, entiteta, kantona i opština, te ustanoviti koliko transparentno klubovi objavljuju svoje finansijske izvještaje i podatke iz istih u fudbalu, košarci, rukometu i odbojci. Kroz konsultacije sa predstavnicima sportskih saveza i kolektiva u BiH, kao i samim sportistima i sportskim radnicima, kao ključne potrebe u oblasti finansijskog poslovanja klubova, identifikovani su transparentnost i finansijsko izvještavanje, kako prema državi tako i prema javnosti. Na ovu temu će biti objavljeno osam istraživačkih tekstova.

Period implementacije: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u o kviru ovog granta: