DL TRGOVINA d.o.o. Mostar, Dnevni list: Integracija BiH u EU

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
Korisnik granta: DL TRGOVINA d.o.o. Mostar, Dnevni list
Naziv projekta: Integracija BiH u EU
 
„Integracija BiH u EU“ informiše javnost o prednostima EU integracija, benefitima EU koji se odnose na njihovu neposrednu zajednicu, poboljšavajući kvalitetu javne rasprave i na taj način olakšati povezivanje političkih procesa u BiH. Na ovom mjestu možete čitati reportaže na temu EU integracija u BiH, EU iskustvima zemalja u regionu koje će biti objavljene kako u printanom tako i online izdanju Dnevnog lista.
 

Trajanje projekta: 18 mjeseci 

Objavljeni sadržaji: