Dalibor Miljević

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Dailbor Miljević

Naziv projekta: Mali istorijski podsjetnik ili kako ostati svjestan/a u društvu koje se trudi da budeš nesvjestan/a

Period implementacije: 7 mjeseci

Projekat „Mali istorijski podsjetnik ili kako ostati svjestan/a u društvu koje se trudi da budeš nesvjestan/a” ima za cilj prikupljanje svih relevantnih podataka na osnovu istraživanja u vezi NOB na području grada Banja Luke te ukazivanje na nepravde prema partizanima koje je Grad Banja Luka i pojedina mjesta u okruženju pričinio izmjenama naziva ulica, trgova i drugih objekata tokom posljednjeg rata i skidanje imena partizana, te prikazivanje svih prikupljenih materijala na način lakodostupan mladima, putem interneta i društvenih mreža kako bi se prikazalo autorovo viđenje ove teme.